Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец декември 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  19 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  19 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   11 броя.

         4. Кастрирани – 11 броя от тях 3 женски,  8  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани–  няма

         6. Чипирани -няма

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -2бр.

         8. Върнати по местообитаване – 12 броя

         9. Умрели животни –5  бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -92  бр.

          Приети и обработени са 9 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик,ЦГЧ, кв.Рилци, , околовръстни шосета, гробищен парк, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по синали на граждани

 

 

05.01.2015г.

Гр.Добрич

                                                                               Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:17:57
Свали в pdf