Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. ноември 2014 г.

A A A

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец ноември 2014 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец ноември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  33 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  33 броя

         3. Ваксинирани за бяс -  32 броя.

         4. Кастрирани – 31 броя от тях 13 женски,  18  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани– 2 бр.

         6. Чипирани -2 бр.

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1бр.

         8. Върнати по местообитаване – 31 броя

         9. Умрели животни – 8 бр.

         10.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -92  бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик,ЦГЧ, кв.Рилци, , околовръстни шосета, гробищен парк и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

 

01.12.2014г.

Гр.Добрич

                                                                             Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:17:02
Свали в pdf