Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2013 г.

A A A

ОТЧЕТ

 

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец декември 2013 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Настанени  10 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  10 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 6 броя.

         4. Кастрирани – 6 броя от тях 4  женски,  2  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани– 1 бр.

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване – 6 броя

         8. Умрели животни – 14 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -92  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Иглика и пр.

През изтеклият месец се работи основно по сигнали на граждани.

 

02.01.2014г.

Гр.Добрич

Публикувана на: 20 Януари 2014 16:13:20
Свали в pdf