Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. ноември 2013 г.

A A A

 

ОТЧЕТ

 

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец ноември 2013 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец ноември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  33 броя кучета,1бр.котка

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  34 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 28 броя.

         4. Кастрирани – 25 броя от тях 13  женски,  12  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани– 3 бр.

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване – 29 броя

         8. Умрели животни – 8 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  5 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -100  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, околовръстни пътища Добрич и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

30.11.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

 

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 30 Декември 2013 11:09:08
Свали в pdf