Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. януари 2013 г.

A A A

До Вилияна Иванова-Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец януари 2013 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  50 броя кучета,

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   -  50 броя

3. Ваксинирани за бяс - 38 броя.

4. Кастрирани - 33 броя от тях 14  женски и 19  мъжки кучета,

5. Осиновени животни от граждани- 1 бр.

6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

7. Върнати по местообитаване - 26 броя

8. Умрели животни - 18 броя

9.Заловени по сигнали на граждани -  7 броя

10. Налични животни към датата на доклада -88  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика,  и пр.

 

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

31.01.2013г.

Гр.Добрич

                                                                         Изготвил:.........................

                                                                                     Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 10 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf