Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. февруари 2013 г.

A A A

До Вилияна Иванова-Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец февруари 2013 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец февруари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  49 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   -  49 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 36 броя.

         4. Кастрирани - 31 броя от тях 17  женски и 14  мъжки кучета,

         5. Осиновени животни от граждани- 2 бр

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване - 29 броя

         8. Умрели животни - 4 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -90  бр.

          Приети и обработени са 8 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика,  и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

Във връзка с договорните отношения с Община Добрич селска през месец февруари в ОПБЖ е  кастрирано, обезпаразитено и ваксинирано 1 бр. женско куче.

 

28.02.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:.........................

                                                                                           Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 9 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf