Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. март 2013 г.

A A A

До Вилияна Иванова-Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

 

ОТЧЕТ

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец март 2013 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  60 броя кучета,

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   -  60 броя

3. Ваксинирани за бяс - 46 броя.

4. Кастрирани - 40 броя от тях 20  женски и 20  мъжки кучета,

5. Осиновени животни от граждани- 4 бр

6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

7. Върнати по местообитаване - 43 броя

8. Умрели животни - 16 броя

9.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

10. Налични животни към датата на доклада -95  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Лозя "Гаази Баба" и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

01.04.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                  Изготвил:.........................

                                                                                    Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 9 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf