Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. април 2013 г.

A A A

До Вилияна Иванова-Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец април 2013 год.

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец април в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  70 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   -  70 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 70 броя.

         4. Кастрирани - 62 броя от тях 27  женски и 35  мъжки кучета,

         5. Осиновени животни от граждани- 13 бр.

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване - 57 броя

         8. Умрели животни - 18 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -77  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Лозя "Гаази Баба" и пр.

През изтеклият месец се акцентира  върху залавяне и кастрация на кучета от района на кв.Изгрев и Иглика със съдействието на органите на полицията и инспектори  от Дирекция УТИОС при Община град Добрич.

30.04.2013г.

Гр.Добрич

                                                            Изготвил:.........................

                                                                Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 9 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf