Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юни 2013 г.

A A A

ОТЧЕТ

 

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юни 2013 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юни в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  61 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  61 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 40 броя.

         4. Кастрирани – 29 броя от тях 17  женски и 12  мъжки кучета,

         5. Осиновени животни от граждани– 4 бр./4 бр.чипирани

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване – 33 броя

         8. Умрели животни – 18 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  10 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -102  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Лозя “Гаази Баба”, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира  върху залавянето на животни по сигнали на граждани за проявена агресия и формиране на нови глутници.

 

 

28.06.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                   Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf