Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юли 2013 г.

A A A

ОТЧЕТ

 

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец юли 2013 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юли в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  63 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  164 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 43 броя.

         4. Кастрирани – 39 броя от тях 20  женски и 19  мъжки кучета,

         5. Осиновени животни от граждани– 2 бр./2 бр.чипирани

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1бр

         7. Върнати по местообитаване – 33 броя

         8. Умрели животни – 13 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  6 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -103  бр.

          Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, Лозя “Гаази Баба”, градски парк и пр.

През изтеклият период се акцентира  върху залавянето на животни по сигнали на граждани за проявена агресия и формиране на нови глутници.

 

 

31.07.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf