Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. октомври 2013 г.

A A A

ОТЧЕТ

 

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец октомври 2013 год.

 

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец октомври в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  76 броя кучета,1бр.котка

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  77 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 55 броя.

         4. Кастрирани – 46 броя от тях 26  женски,  20  мъжки кучета

         5. Осиновени животни от граждани– няма

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -1бр

         7. Върнати по местообитаване – 48 броя

         8. Умрели животни – 16 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  8 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -108  бр.

          Приети и обработени са 7 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Изгрев, Иглика, сметище, Рилски блокове и пр.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

31.10.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                   Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 5 Ноември 2013 15:36:57
Свали в pdf