Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. май 2012 г.

A A A

 

  ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ -гр.Добрич

               гр.Добрич, ул."Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/, тел. 0886 21 21 14

 

 

 

 

До Вилияна Иванова-Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

ОТЧЕТ

 

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец май 2012 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец май в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  55 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   - 57 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 24 броя.

         4. Кастрирани - 22 броя от тях 8  мъжки и 14  женски кучета,

         5. Осиновени животни от граждани- 2 броя

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -3 броя

         7. Върнати по местообитаване - 15 броя

         8. Умрели животни - 42 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани - 7 броя

         10. Налични животни към датата на доклада- 103  бр.

          Приети и обработени са 10 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Дружба, Рилски блокове, ЦГЧ, кв.Изгрв, Иглика и пр.

През изтеклият месец се акцентира  върху залавянето и изтеглянето на сформирани  глутници в района на  ЦГЧ във връзка с постъпили  сигнали от граждани и залавяне и кастрация на кучета от района на кв.Изгрев и Иглика.

 

31.05.2012г.

Гр.Добрич

                                                                               Изготвил:.........................

                                                                                     Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 10 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf