Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2012 г.

A A A

 

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ -гр.Добрич

гр.Добрич, ул."Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/,

тел. 0886 21 21 14

 

 

 

 

До Вилияна Иванова - Директор

На ОБП"Устойчиви дейности и проекти"

 

ОТЧЕТ

За работата на ОПБЖ гр.Добрич за месец декември 2012 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

1.  Настанени  20 броя кучета,

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   -  18 броя

         3. Ваксинирани за бяс - 16 броя.

         4. Кастрирани - 13 броя от тях 8  женски и 5  мъжки кучета,

         5. Осиновени животни от граждани- няма

         6. Бездомни животни под надзор на граждани и организации -няма

         7. Върнати по местообитаване - 17 броя

         8. Умрели животни - 24 броя

         9.Заловени по сигнали на граждани -  4 броя

         10. Налични животни към датата на доклада -90  бр.

          Приети и обработени са 4 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, кв.Дружба, Добротица,  и пр.

 

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

02.01.2013г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:.........................

                                                                                                       Н-к отдел  (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 10 Октомври 2013 00:00:00
Свали в pdf