Постоянни комисии 2023 - 2027

A A A

        КОНТАКТИ:

КРАСИМИР НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

вътрешен: 058/600 406
факс:  058/600 703
служебен: 0897 271 900
мобилен: 0882 370 010

[email protected]
[email protected]     

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

мобилен: 0878 559 979
[email protected]

ГЕОРГИ ДЖЕНДОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

мобилен: 0876 753 257
[email protected]

МИЛКО ПЕНЧЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

мобилен: 0888 580 562
[email protected]

 

ПК „ЗАКОННОСТ И КОНТРОЛ“

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Златина Монева
Председател

0897 220 023

Милко Пенчев
зам.-председател

0888 580 562

Членове:

Благовест Димов

0899 306 506

Д-р Даниел Донков

0888 815 989

Михаел Игнатов

0894 713 101

Галин Господинов

0897 969 496

Велислав Даскалов

0897 878 096

 

ПК „СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И КОНТРОЛ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Иво Пенчев
Председател

0889232457

Георги Желев
зам.-председател

0886933090

Членове:

Златина Монева

0897220023

арх. Надежда Пампорова

0888705694

Йордан Апостолов

0899115501

арх. Емилия Добрева 

0888403565

Мирослав Балчев

0888092389

 

ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

арх. Емилия Добрева
Председател

0888 403 565

Красимир Гаврилов
зам.-председател

0888 607 596

Членове:

Детелина Николова

0898 745 273

Златина Монева

0897 220 023

Йордан Апостолов

0899 115 501

арх. Нежля Амди-Ганева

0899 688 289

Георги Джендов

0876 753 257

арх. Надежда Пампорова

0888 705 694

Димитър Димов

0888 863 766

 

ПК „ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Зорница Михайлова
Председател

0878474544

Членове:

Ружа Сотирова

0988306713

Радослав Георгиева

0878559979

Дениз Дюкянджи

0892463606

Мирослава Малева

0888547600

 

ПК „ПРОМИШЛЕНО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТРУДОВА ЗАЕТОСТ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Йордан Йорданов
Председател

0887 541 864

Милена Керанова
зам.-председател

0898 662 306

Членове:

Благовест Димов

0899 306 506

Красимир Гаврилов

0888 607 596

Веселин Митев

0892 052 982

Ангел Ангелов

0898 348 984

Зорница Михайлова

0878 474 544

 

ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

д-р Даниел Донков
Председател

0888 815 989

Мирослава Малева
зам.-председател

0888 547 600

Членове:

Йордан Йорданов

0887 541 864

Дочка Димитрова

0888 921 670

Стоян Люцканов

0897 984 923

Дамян Калчев

0887 766 005

д-р Явор Милушев 

0888 286 216

 

ПК „НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

д-р Камелия Койчева
Председател

0899 991 802

Мирослав Балчев

зам.-председател

0888 092 389

Членове:

Дочка Димитрова

0888 921 670

Мирослава Малева

0888 547 600

Боян Саркизов

0889 945 517

Милена Керанова

0898 662 306

Ангел Ангелов

0898 348 984

 

ПК „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Николета Иванова 
Председател

0897 805 343

Дениз Дюкянджи
зам.-председател

0892 463 606

Членове:

Георги Друмев

0888 921 670

Георги Джендов

0888 547 600

Тихомир Маринов

0889 945 517

Дамян Калчев

0898 662 306

Красимир Гаврилов

0898 348 984

 

ПК „ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Георги Джендов
Председател

0876 753 257

Благовест Димов
зам.-председател

0899 306 506

Членове:

Веселин Митев

0892 052 982

Стоян Люцканов

0897 984 923

Нивелин Радичков

0879 005 448

Радослав Георгиев

0878 559 979

Николета Иванова

0897 805 343

 

ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

арх. Надежда Пампорова
Председател

0888 705 694

Дочка Димитрова
зам.-председател

0888 921 670

Членове:

д-р Камелия Койчева

0899 991 802

Тихомир Маринов

0882 123 866

Станислава Стефанова

0879 342 249

Мирослав Балчев

0888 092 389

Боян Саркизов

0889 945 517

 

ПК „ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Радослав Георгиев
Председател

0878 559 979

Ружа Сотирова
зам.-председател

0988 306 713

Членове:

Николета Иванова

0897 805 343

Димитър Димов

0888 863 766

Стоян Люцканов

0897 984 923

 

ПК „БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И  ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Йордан Апостолов
Председател

0899 115 501

Дамян Калчев
зам.-председател

0887 766 005

Членове:

Иво Пенчев

0889 232 457

Детелина Николова

0898 745 273

Йордан Йорданов

0887 541 864

Радостина Жекова

0898 480 981

Галин Господинов

0897 969 496

Дениз Дюкянджи

0892 463 606

Милена Керанова

0898 662 306

 

ПК „УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Велислав Даскалов
Председател

0897 878 096

Димитър Димов
зам.-председател

0888 863 766

Членове:

Герман Германов

0899 115 590

арх. Емилия Добрева 

0888 403 565

Георги Друмев

0887 916 690

Иво Пенчев

0889 232 457

Ружа Сотирова

0988 306 713

Галин Господинов

0897 969 496

Милко Пенчев

0888 580 562

 

ПК „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ  И ПРОЕКТИ”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

арх. Нежля Амди-Ганева
Председател

0899 688 289

Радостина Жекова
зам.-председател

0898 480 981

Членове:

д-р Камелия Койчева

0899 991 802

д-р Георги Желев

0886 933 090

д-р Даниел Донков

0888 815 989

Станислава Стефанова

0879 342 249

Михаел Игнатов

0894 713 101

 

ПК „ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЕТИКА”

Име, фамилия:

Мобилен телефон:

Детелина Николова
Председател

0898 745 273

Веселин Митев
зам.-председател

0892 052 982

Членове:

Герман Германов

0899 115 590

д-р Георги Желев

0886 933 090

д-р Явор Милушев

0888 286 216

Нивелин Радичков

0879 005 448

арх. Нежля Амди-Ганева

0899 688 289

Велислав Даскалов

0897 878 096

Зорница Михайлова

0878 474 544