Поставяне на рекламни/информационни визитки (на фирми, архитекти, проектанти, оценители, нотариуси, адвокати, техници и др.под.) в ЦУИ за предоставяне на алтернативи за съпътстващи услуги на клиентите

A A A

Необходими документи: 

- Набор от информационни материали – 50 броя

Цена: безплатно 

Срок: веднага

 

15:54:57, 1 Юни 2023