Пощенска кутия за сигнали срещу корупция в общинска администрация

A A A

Уважаеми клиенти, тук може да подадете сигнал срещу корупционни действия на служители от общинска администрация при достъпа Ви до административни услуги и процедури.

За да подадете on-line сигнал, моля попълнете приложения формуляр или пишете на e-mail: [email protected]

ВАЖНО: Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност! Гарантираме защита на личните Ви данни!

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

С И Г Н А Л
за корупция в общинската администрация

За контакти: [email protected]