Пощенска кутия за сигнали и предложения

A A A

срок за отговор: 1 месец
цена: безплатно

ВАЖНО:  Този формуляр е с неофициален характер и няма доказателствена стойност! Гарантираме защита на личните Ви данни!

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

СИГНАЛ, ЖАЛБА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ