Обща информация

A A A

НАРЕДБА за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Влиза в сила от 12.09.2022 г. съгласно Заповед №1494/09.09.2022 г.

Карта на райони за платено паркиране

Списък на търговски обекти за разпространение на електронни талони в град Добрич

Заповед №1496/09.09.2022г. относно осъществяване на дейност по принудително задържане на автомобили чрез използване на техническо средство (скоба) на територията на Община Добрич,където е въведе режим за платено паркиране "синя зона",считано от 12.09.2022г да се извършва от определените служители.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - В Чл. 57а. (нов – реш. № 18-1 от 28.03.2017 г., изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г. и влиза в сила при въвеждане на Системата за централизирано управление на „синя зона” 2022) са определени таксите за ползване на местата в заните за платено паркиране.

Съобщение (публикувано на 12.09.2022 г.)

Община Добрич: На 12.09.2022 г. стартира електронната система за централизирано управление на платените зони за паркиране

Какво трябва да знаят гражданите?

 1. Запазва се обхвата на съществуващите зони за платено паркиране, като е извършено допълнителното им разпределение/групиране в 7 района.
 2. Работното време на зоните е от 08.00 до 17.00 часа. Цената за 1 час престой е 1.00 лев с включен ДДС. Начинът на плащане е САМОТАКСУВАНЕ чрез:
 • SMS на номер 1358;
 • Електронен талон за кратковременно паркиране, закупен от търговски обект;
 • Мобилно приложение Mobzzo;
 • Заплащане на абонамент – месечен или годишен, съответно за цялата действаща зона за платено паркиране или за отделен район от нея:
 • Заплащане на специален абонамент – служебен или по местоживеене.

 

 1. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ РАБОТАТА НА КАСИЕРИТЕ, ТАКСУВАЩИ ПРЕСТОЯ НА АВТОМОБИЛИ ПО ЗОНИТЕ. Задълженията на служителите от ОП „Паркинги и пазари“ се състоят в извършване на КОНТРОЛ по самотаксуването. Те могат да ви помогнат с правилното изпращане на SMS, попълването на данни в Mobzzo или да ви упътят до най-близкия търговски обект за закупуване на електронен талон.
 2. Не е необходимо в автомобила да се поставя касов бон, разписка или друго доказателство за извършено плащане – регистрацията и проверките се извършват електронно.
 3. Спрямо паркиралите автомобили, за които не е заплатен престой се прилага принудителна мярка – поставяне на техническо средство/скоба. Освобождаването на автомобила се извършва след заплащане на санкция 20 лв. и таксуване на нерегламентирания престой с 1 лв. на започнат час.

Условия за престой в зоните за платено паркиране

1. Клиентите на Българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1358.

С един SMS, Вие заплащате 1 час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила на паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране. Проверявайте съдържанието на SMS, който трябва да съдържа държавния регистрационен номер на автомобила: Пример: ТХ 1234 АВ

 

2. Електронен талон за кратковременно паркиране – Всеки гражданин или гост на Добрич може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране. Обектите за плащане в брой ще бъдат отбелязани в карта, която e публикувана в интернет – страницата на Община град Добрич - www.dobrich.bg

3. Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 1 и 9 часа. Също така можете да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

4. Друг вид паркиране и месечни абонаменти:

Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес – Цената за паркиране в режим на паркиране „Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес“ е 18.00 лева с ДДС.

Годишният абонамент е 198.00 лв. с ДДС. Необходимото заявление ще може да се изтегли от www.dobrich.bg

Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Цената за месечния абонамент е 100 лева с ДДС на месец. Годишният абонамент е 1100 лв. с ДДС.

Месечен абонамент за район – МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район. Цената е 60 лв. с ДДС. Годишният абонамент е 660 лв. с ДДС.

Служебен абонамент – На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, позлватели и/или наематели на нежилищни имоти. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ че паркомястото е платено

„Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела. Цената за „Служебен абонамент“ е 90.00 лева с ДДС за един месец. Годишният абонамент е 990 лв. с ДДС.

Всички необходими документи ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg

Карта на райони за платено паркиране

 

1. Обхват на райoни за платено паркиране на територията на Община град Добрич:

1.1. Район 1 / площад Свобода /

Граници на района

 • изток – включва и се ограничава от ул. Д-р К. Стоилов (от пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Д. Петков ), ул. Охрид;
 • запад – бул. 25-ти септември от пресечката с ул. Д. Петков до пресечката с ул. Даме Груев;
 • север – включва и се ограничава от ул. Д. Петков и ул. Д-р К. Стоилов до пресечната линия с ул. Ц. Церковски;
 • юг – ул. Даме Груев от пресечката с бул. 25-ти септември до пресечката с ул. Охрид;

Зони за платено паркиране в район 1:

 • паркинг за търговски комплекс „КООП“ - 116 паркоместа /Зона 1/
 • пред блок „Свобода“ - 28 паркоместа /Зона 2/
 • по ул. „Д-р К. Стоилов“ - 11 паркоместа /Зона 3/

 

1.2. Район 2 / ДКЦ – ДСК /

Граници на района

 • изток – ул. Отец Паисий от пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Даме Груев;
 • запад – ул. Д-р К. Стоилов от пресечката с ул. Ц. Церковски, включва и се ограничава от ул. Охрид до пресечната и линия с ул. Даме Груев;
 • север – ул. Цанко Церковски;
 • юг – ул. Даме Груев от пресечната линия с ул. Охрид до пресечката с ул. Отец Паисий;

Зони за платено паркиране в район 2:

 • пред „ДКЦ – I“ - 21 паркоместа /Зона 4/
 • пред „Стоматология“ - 51 паркоместа /Зона 5/
 • пред бивш к-с „Таралежки“ - 39 паркоместа /Зона 6/
 • по ул.“Охрид“ и пред банка ДСК - 23 паркоместа /Зона 7/

 

1.3. Район 3 / Бизнес център – Битова техника /

Граници на района

 • изток – ул. Илинден до пресечката с ул. Батак, включва и се ограничава ул. П. Р. Тошев;
 • запад – включва и се ограничава от ул. Отец Паисий от пресечката и с ул. Бачо Киро до пресечката с ул. Даме Груев;
 • север – ул. Бачо Киро (до пресечката с ул. Илинден ) и ул. Илинден;
 • юг – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П. Р. Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П. Р. Тошев до пресечката с ул. Илинден)

Зони за платено паркиране в район 3:

 • п-к пред бизнес център „Добрич“ - 18 паркоместа /Зона 8/
 • по ул. „Отец Паисий“ пред бизнес ц-р - 21 паркоместа /Зона 9/
 • по ул. „Батак“ - 34 паркоместа /Зона 14/

 

1.4. Район 4 / Централен пазар – Автогара /

Граници на района

 • изток – ул. П. Р. Славейков от пресечката с ул. Батак до пресечката с ул. Княз Дондуков;
 • запад – ул. Отец Паисий от пресечката с ул. Даме груев до пресечката с ул. Княз Дондуков;
 • север – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), включва и се очертава от северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П.Р.Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П.Р.Тошев до пресечката с ул. П.Р. Славейков);
 • юг – включва и се ограничава от ул. Княз Дондуков;

Зони за платено паркиране в район 4:

 • по ул. „Гоце Делчев“ - 30 паркоместа /Зона 15/
 • западно от автограта по ул. „П.Р. Славейков“ - 40 паркоместа /Зона 16/

 

1.5. Район 5 / ул. Отец Паисий /

Граници на района

 • изток – включва и се очертава от ул. Отец Паисий (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Кльо Фичето);
 • запад – бул. 25-ти септември (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Полк. Дрангов), ул. Вихър до ул. Славянска, ул. Славянска и ул. Ильо Войвода;
 • север – включва и се ограничава от ул. Даме Груев;
 • юг – ул. Кольо Фичето;

Зони за платено паркиране в район 5:

 • по ул. „Отец Паисий“ р-н у-ще „Х. Смирненски“ - 11 паркоместа /Зона 10/
 • по ул. „Отец Паисий“ р-н у-ще „Отец Паисий“ - 16 паркоместа /Зона 11/

 

1.6. Район 6 / Дом паметник Йордан Йовков – Исторически музей /

Граници на района

 • изток – включва и се очертава от ул. Отец Паисий (от пресечката с ул. Кльо Фичето до пресечката с ул. Генерал Гурко), ул. Вардар (от пресечката с ул. Генерал Гурко до пресечката с ул. Струма) и ул. Струма;
 • запад – включва границите на бул. Трети март в пресечката с ул. Максим Горки, бул. 25-ти септември (пресечките с ул. Кольо Фичето и ул. Ив. Хадживълков) и ул. Ив. Хадживълков;
 • север – включва и се ограничава от границите на бул. Трети март (пресечките с М. Горки и бул. 25-ти септември), ул. Кольо Фичето и ул. Ген. Гурко до пресечката с ул. Вардар;
 • юг – включва и се очертава от бул. Трети март (от пресечката с ул. М. Горки), ул. Волга от пресечката с ул. Ив. Хадживълков до пресечката с ул. Струма;

Зони за платено паркиране в район 6:

 • паркинг зад дом паметник „Й. Йовков“ - 25 паркоместа /Зона 12/
 • по ул. „Ген. Гурко“ - 13 паркоместа /Зона 13/
 • по бул. „3-ти март“ - 24 паркоместа /Зона 17/

 

1.7. Район 7 / Окръжен съд – ЕК Стария Добрич /

Граници на района

 • изток – ул. Отец Паисий от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Ц. Церковски;
 • запад – бул. 25-ти септември от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Д. Петков;
 • север – включва и се ограничава от бул. Добруджа от пресечката с бул. 25-ти септември до пресечката с ул. Отец Паисий;
 • юг – ул. Д. Петков (от пресечката с бул. 25 Сптември до пресечката с ул. Д-р К.Стоилов), включва и се ограничава от ул. Ц. Церковски;

Зони за платено паркиране в район 7:

 • по бул. „Добруджа“ - 55 паркоместа /Зона 18/

 

2. Дневен и часови режим на работа на районите/зоните за платено паркиране - от 08:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

3. От обособените места за платено паркиране в първа зона район едно, 4 от паркоместа са предназначени за зареждане на електромобили

4. Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи с жилищни имоти непопадащи в зони за платено паркиране, се ползват от живущите в тези имоти по реда на Раздел III „Право на платено паркиране по постоянен и/или настоящ адрес“ от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Добрич.

Файлове: