Обща информация

A A A

НАРЕДБА за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Влиза в сила от 12.09.2022 г. съгласно Заповед №1494/09.09.2022 г.

СХЕМА НА РАЙОНИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ

Списък на търговски обекти за разпространение на електронни талони в град Добрич

Заповед №1496/09.09.2022г. относно осъществяване на дейност по принудително задържане на автомобили чрез използване на техническо средство (скоба) на територията на Община Добрич,където е въведе режим за платено паркиране "синя зона",считано от 12.09.2022г да се извършва от определените служители.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич - В Чл. 57а. (нов – реш. № 18-1 от 28.03.2017 г., изм. и доп. с решение № 31-2/22.02.2022 г. и влиза в сила при въвеждане на Системата за централизирано управление на „синя зона” 2022) са определени таксите за ползване на местата в заните за платено паркиране.


 На 12.09.2022 г. стартира електронната система за централизирано управление на платените зони за паркиране

Какво трябва да знаят гражданите?

 1. Запазва се обхвата на съществуващите зони за платено паркиране, като е извършено допълнителното им разпределение/групиране в 8 района.
 2. Работното време на зоните е от 08.00 до 17.00 часа. Цената за 1 час престой е 1.00 лев с включен ДДС. Начинът на плащане е САМОТАКСУВАНЕ чрез:
 • SMS на номер 1358;
 • Електронен талон за кратковременно паркиране, закупен от търговски обект;
 • Мобилно приложение Mobzzo;
 • Заплащане на абонамент – месечен или годишен, съответно за цялата действаща зона за платено паркиране или за отделен район от нея:
 • Заплащане на специален абонамент – служебен или по местоживеене.
 1. ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ РАБОТАТА НА КАСИЕРИТЕ, ТАКСУВАЩИ ПРЕСТОЯ НА АВТОМОБИЛИ ПО ЗОНИТЕ. Задълженията на служителите от ОП „Паркинги и пазари“ се състоят в извършване на КОНТРОЛ по самотаксуването. Те могат да ви помогнат с правилното изпращане на SMS, попълването на данни в Mobzzo или да ви упътят до най-близкия търговски обект за закупуване на електронен талон.
 2. Не е необходимо в автомобила да се поставя касов бон, разписка или друго доказателство за извършено плащане – регистрацията и проверките се извършват електронно.
 3. Спрямо паркиралите автомобили, за които не е заплатен престой се прилага принудителна мярка – поставяне на техническо средство/скоба. Освобождаването на автомобила се извършва след заплащане на санкция 20 лв. и таксуване на нерегламентирания престой с 1 лв. на започнат час.

Условия за престой в зоните за платено паркиране

1. Клиентите на Българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Зоните за платено паркиране, чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1358.

С един SMS, Вие заплащате 1 час престой в Зоните за платено паркиране. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия мобилен оператор.

SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага, след паркиране на автомобила на паркомясто в Зона за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор чрез SMS за статуса на заявката за паркиране. Проверявайте съдържанието на SMS, който трябва да съдържа държавния регистрационен номер на автомобила: Пример: ТХ 1234 АВ

 

2. Електронен талон за кратковременно паркиране – Всеки гражданин или гост на Добрич може да закупи електронен талон за кратковременно паркиране от магазини/търговски обекти, обозначени със знак, че това е обект за разплащане в брой на паркиране. Обектите за плащане в брой ще бъдат отбелязани в карта, която e публикувана в интернет – страницата на Община град Добрич - www.dobrich.bg

3. Мобилното приложение дава възможност за избиране на период за паркиране между 1 и 9 часа. Също така можете да запазите номерата на различни автомобили за бърз достъп.

4. Друг вид паркиране и месечни абонаменти:

Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес – Цената за паркиране в режим на паркиране „Платено паркиране по постоянен и настоящ адрес“ е 18.00 лева с ДДС.

Годишният абонамент е 198.00 лв. с ДДС. Необходимото заявление ще може да се изтегли от www.dobrich.bg

Месечен абонамент

МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в зоните за платено паркиране. Цената за месечния абонамент е 100 лева с ДДС на месец. Годишният абонамент е 1100 лв. с ДДС.

Месечен абонамент за район – МПС, за което е заплатена такса „Месечен абонамент за район“ може да спира неограничен брой пъти и за неограничено време в рамките на един избран от него район. Цената е 60 лв. с ДДС. Годишният абонамент е 660 лв. с ДДС.

Служебен абонамент – На улици, площади, паркинги и други терени общинска собственост, може да се въвежда режим на паркиране „Служебен абонамент“ срещу заплащане от собственици, позлватели и/или наематели на нежилищни имоти. Разрешените места за паркиране се сигнализират по разбираем начин, указващ че паркомястото е платено

„Служебен абонамент“. Сигнализирането и маркирането се извършва от ползвателя за негова сметка, посредством съответния пътен знак и по желание с подвижна преносима табела. Цената за „Служебен абонамент“ е 90.00 лева с ДДС за един месец. Годишният абонамент е 990 лв. с ДДС.

Всички необходими документи ще бъдат публикувани на интернет – страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg

Карта на райони за платено паркиране

 

1. Обхват на райoни за платено паркиране на територията на Община град Добрич:

1.1. Район 1 / площад Свобода /

Граници на района

 • изток – включва и се ограничава от ул. Д-р К. Стоилов (от пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Д. Петков ), ул. Охрид;
 • запад – бул. 25-ти септември от пресечката с ул. Д. Петков до пресечката с ул. Даме Груев;
 • север – включва и се ограничава от ул. Д. Петков и ул. Д-р К. Стоилов до пресечната линия с ул. Ц. Церковски;
 • юг – ул. Даме Груев от пресечката с бул. 25-ти септември до пресечката с ул. Охрид;

Зони за платено паркиране в район 1:

 • паркинг за търговски комплекс „КООП“ - 116 паркоместа /Зона 1/
 • пред блок „Свобода“ - 28 паркоместа /Зона 2/
 • по ул. „Д-р К. Стоилов“ - 11 паркоместа /Зона 3/

 

1.2. Район 2 / ДКЦ – ДСК /

Граници на района

 • изток – ул. Отец Паисий от пресечката с ул. Ц. Церковски до пресечката с ул. Даме Груев;
 • запад – ул. Д-р К. Стоилов от пресечката с ул. Ц. Церковски, включва и се ограничава от ул. Охрид до пресечната и линия с ул. Даме Груев;
 • север – ул. Цанко Церковски;
 • юг – ул. Даме Груев от пресечната линия с ул. Охрид до пресечката с ул. Отец Паисий;

Зони за платено паркиране в район 2:

 • пред „ДКЦ – I“ - 21 паркоместа /Зона 4/
 • пред „Стоматология“ - 51 паркоместа /Зона 5/
 • пред бивш к-с „Таралежки“ - 39 паркоместа /Зона 6/
 • по ул.“Охрид“ и пред банка ДСК - 23 паркоместа /Зона 7/

 

1.3. Район 3 / Бизнес център – Битова техника /

Граници на района

 • изток – ул. Илинден до пресечката с ул. Батак, включва и се ограничава ул. П. Р. Тошев;
 • запад – включва и се ограничава от ул. Отец Паисий от пресечката и с ул. Бачо Киро до пресечката с ул. Даме Груев;
 • север – ул. Бачо Киро (до пресечката с ул. Илинден ) и ул. Илинден;
 • юг – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П. Р. Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П. Р. Тошев до пресечката с ул. Илинден)

Зони за платено паркиране в район 3:

 • п-к пред бизнес център „Добрич“ - 18 паркоместа /Зона 8/
 • по ул. „Отец Паисий“ пред бизнес ц-р - 21 паркоместа /Зона 9/
 • по ул. „Батак“ - 34 паркоместа /Зона 14/

 

1.4. Район 4 / Централен пазар – Автогара /

Граници на района

 • изток – ул. П. Р. Славейков от пресечката с ул. Батак до пресечката с ул. Княз Дондуков;
 • запад – ул. Отец Паисий от пресечката с ул. Даме груев до пресечката с ул. Княз Дондуков;
 • север – от пресечна точка на ул. Д. Груев с ул. Отец Паисий (подлез „ЦКП“), включва и се очертава от северни граници на пл. Македония (до пресечната точка на ул. П.Р.Тошев с ул. Гоце Делчев), ул. Батак (от пресечката с ул. П.Р.Тошев до пресечката с ул. П.Р. Славейков);
 • юг – включва и се ограничава от ул. Княз Дондуков;

Зони за платено паркиране в район 4:

 • по ул. „Гоце Делчев“ - 30 паркоместа /Зона 15/
 • западно от автограта по ул. „П.Р. Славейков“ - 40 паркоместа /Зона 16/

Допълва Район 4 /Централен пазар – Автогара/, със следните места/зони за платено паркиране: 

Зона 19 – 45 паркоместа до „Централен кооперативен пазар“.

1.5. Район 5 / ул. Отец Паисий /

Граници на района

 • изток – включва и се очертава от ул. Отец Паисий (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Кльо Фичето);
 • запад – бул. 25-ти септември (от пресечката с ул. Даме Груев до пресечката с ул. Полк. Дрангов), ул. Вихър до ул. Славянска, ул. Славянска и ул. Ильо Войвода;
 • север – включва и се ограничава от ул. Даме Груев;
 • юг – ул. Кольо Фичето;

Зони за платено паркиране в район 5:

 • по ул. „Отец Паисий“ р-н у-ще „Х. Смирненски“ - 11 паркоместа /Зона 10/
 • по ул. „Отец Паисий“ р-н у-ще „Отец Паисий“ - 16 паркоместа /Зона 11/

 

1.6. Район 6 / Дом паметник Йордан Йовков – Исторически музей /

Граници на района

 • изток – включва и се очертава от ул. Отец Паисий (от пресечката с ул. Кльо Фичето до пресечката с ул. Генерал Гурко), ул. Вардар (от пресечката с ул. Генерал Гурко до пресечката с ул. Струма) и ул. Струма;
 • запад – включва границите на бул. Трети март в пресечката с ул. Максим Горки, бул. 25-ти септември (пресечките с ул. Кольо Фичето и ул. Ив. Хадживълков) и ул. Ив. Хадживълков;
 • север – включва и се ограничава от границите на бул. Трети март (пресечките с М. Горки и бул. 25-ти септември), ул. Кольо Фичето и ул. Ген. Гурко до пресечката с ул. Вардар;
 • юг – включва и се очертава от бул. Трети март (от пресечката с ул. М. Горки), ул. Волга от пресечката с ул. Ив. Хадживълков до пресечката с ул. Струма;

Зони за платено паркиране в район 6:

 • паркинг зад дом паметник „Й. Йовков“ - 25 паркоместа /Зона 12/
 • по ул. „Ген. Гурко“ - 13 паркоместа /Зона 13/
 • по бул. „3-ти март“ - 24 паркоместа /Зона 17/

 

1.7. Район 7 / Окръжен съд – ЕК Стария Добрич /

Граници на района

 • изток – ул. Отец Паисий от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Ц. Церковски;
 • запад – бул. 25-ти септември от пресечката с бул. Добруджа до пресечката с ул. Д. Петков;
 • север – включва и се ограничава от бул. Добруджа от пресечката с бул. 25-ти септември до пресечката с ул. Отец Паисий;
 • юг – ул. Д. Петков (от пресечката с бул. 25 Сптември до пресечката с ул. Д-р К.Стоилов), включва и се ограничава от ул. Ц. Церковски;

Зони за платено паркиране в район 7:

 • по бул. „Добруджа“ - 55 паркоместа /Зона 18/

1.8. Район 8  /ул. Страцин/  с  граници:  изток – включва и се ограничава от ул. Страцин от пресечката с ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Независимост, бул. 25-ти септември от пресечката с улица Независимост до пресечката с ул. България; запад –  ул. Васил Левски от пресечката с ул. Георги Кирков до пресечката с ул. Христо Смирненски, ул. Христо Смирненски, включва ул. Страцин от пресечката с ул. Независимост до пресечката с ул. България; север – ул. Васил Левски от пресечката с ул. Христо Смирненски до  пресечката с ул. Георги Кирков, ул. Георги Кирков от пресечката с ул. Васил Левски до пресечката с ул. Страцин; юг – ул. Независимост от пресечката с ул. Христо Смирненски до пресечката с ул. Страцин, ул. България от пресечката с ул. Страцин до пресечката с бул. 25-ти септември, който включва места/зони за платено паркиране:

 •  40 паркоместа  по  ул. „Страцин“ /зона 20/

П

2. Дневен и часови режим на работа на районите/зоните за платено паркиране - от 08:00 часа до 17:00 часа от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

3. От обособените места за платено паркиране в първа зона район едно, 4 от паркоместа са предназначени за зареждане на електромобили

4. Паркоместа от зони за платено паркиране, граничещи с жилищни имоти непопадащи в зони за платено паркиране, се ползват от живущите в тези имоти по реда на Раздел III „Право на платено паркиране по постоянен и/или настоящ адрес“ от Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на община Добрич.

Файлове: