Павел Павлов - Зам.-кмет "Стратегическо развитие и икономика"

A A A

Павел Павлов - Зам.-кмет "Стратегическо развитие и икономика"

1. Персонални данни  
Име, презиме, фамилия Павел Гавраилов Павлов
Семейно положение женен, с една дъщеря
2. Образование, специалност

Магистър по психология от СУ „Св. Климент Охридски“ със специализации „Психология на образованието и развитието“ и „Клинична и консултативна психология“

Множество допълнителни квалификации в сферата на образованието, обучението, управлението, развитието, дигиталната сфера, гражданско участие и гражданска активност, стратегическо планиране и др.
3. Професионална  кариера

Психолог и началник отдел „Услуги по заетостта“ в ДБТ гр. Добрич

Служител в международен отдел на Централно управление по трудово посредничество на Федералната служба по заетостта на Германия

Член на борда на директорите на „Център за бизнес и култура“ АД

гр. Добрич

Предприемач в сферата на образованието, обучението и организационното консултиране с 20 годишен опит

4.Обществени ангажименти Общински съветник в Общински съвет Добрич, мандат 2011 – 2014 и 2019 – 2023 г.
Член на управителния съвет на Търговско – промишлена палата Добрич
Член и Паст Президент на Ротари клуб Добрич
Член на Българска асоциация за тренинг и развитие
Член на СНЦ „Граждани+“, гр. Добрич

5. За контакти:

Адрес:

Телефон:

е-адрес:

 

9300 град Добрич, ул. България 12

058/601 208

[email protected]