м. януари

A A A
Четвъртък, 1 Февруари 2024

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец януари в общинския приют за безстопанствени животни  са:

        1.  Заловени  27 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  27 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   21 броя.

         4. Кастрирани – 19 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   6 броя

         6. Поставен микрочип  -2 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –3 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 22 броя

         9. Умрели животни –2 броя

         10.Заловени по сигнали на граждани - 2 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -60 бр.

          Приети и обработени са 2 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, Дунави, кв.Дружба, Рилци, околовръстни шосета, лозя, летище  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.01.2024г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                             Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 1 Февруари 2024 15:45:14
Свали в pdf