м. март

A A A
Вторник, 9 Април 2024

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец март в общинския приют за безстопанствени животни  са:

         1.  Заловени  29 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  29 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   20 броя.

         4. Кастрирани – 20 броя

         5. Осиновени животни от граждани–   2 броя

         6. Поставен микрочип  -1 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –0 бр.

         8. Върнати по местообитаване – 19 броя

         9. Умрели животни –1брой

         10.Заловени по сигнали на граждани - 1 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -56 бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, ЦГЧ, ул.Калиакра, кв.Дружба, старчески дом, околовръстни шосета, лозя, Строител, Иглики и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.03.2024г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                            Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

                                                                                                     

Публикувана на: 9 Април 2024 08:46:09
Свали в pdf