Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. юли 2023 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец юли в общинския приют за безстопанствени животни са:

1. Заловени 29 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити – 70 броя

3. Ваксинирани за бяс - 67 броя.

4. Кастрирани – 23 броя

5. Осиновени животни от граждани– 6 броя

6. Поставен микрочип -37 броя

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –0бр.

8. Върнати по местообитаване – 28 броя

9. Умрели животни –2 броя

10.Заловени по сигнали на граждани - 7 броя

11. Налични животни към датата на доклада -79 бр.

Приети и обработени са 9 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са: кв.Балик, Изгрев, Строител ЦГЧ, болница, кв.Дружба, Рилци, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

31.07.2023г.

Гр.Добрич

Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)

 

Публикувана на: 2 Август 2023 14:44:18
Свали в pdf