Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. септември 2023 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец септември в общинския приют за безстопанствени животни  са:

        1.  Заловени  24 броя животни

         2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити   –  31 броя

         3. Ваксинирани за бяс -   19 броя.

         4. Кастрирани – 19 броя

         5. Осиновени животни от граждани– 8   броя

         6. Поставен микрочип  -2 броя

         7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –0бр.

         8. Върнати по местообитаване – 19 броя

         9. Умрели животни –0 броя

         10.Заловени по сигнали на граждани - 3 броя

         11. Налични животни към датата на доклада -73 бр.

          Приети и обработени са 3 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на  животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са:  кв.Балик, Изгрев, Строител  ЦГЧ, болница, кв.Дружба, Рилци, градски парк, Дунави, околовръстни шосета, лозя  и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни  животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията

 

 

30.09.2023г.

Гр.Добрич

                                                                                         Изготвил:…………………….

                                                                                                         Р-л отдел  (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 1 Ноември 2023 10:02:47
Свали в pdf