Отчет за работата на Общинския приют за безстопанствени животни за м. декември 2023 г.

A A A

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през месец декември в общинския приют за безстопанствени животни са:

1. Заловени 10 броя животни

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити – 10 броя

3. Ваксинирани за бяс - 10 броя.

4. Кастрирани – 10 броя

5. Осиновени животни от граждани– 4 броя

6. Поставен микрочип -3 броя

7. Бездомни животни под надзор на граждани и организации –1бр.

8. Върнати по местообитаване – 6 броя

9. Умрели животни 0 брой

10.Заловени по сигнали на граждани - 5 броя

11. Налични животни към датата на доклада -67 бр.

Приети и обработени са 6 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на животните.

Посетени райони от екипа за залавяне са: кв.Балик, Изгрев, Строител ЦГЧ, болница, кв.Дружба, Рилци, градски парк, Дунави, околовръстни шосета, лозя и пр.

Акцентира се върху залавянето на проблемни животни по сигнали на граждани и немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

31.12.2023г.

Гр.Добрич

 

Изготвил:…………………….

Р-л отдел (д-р М.Тосева)

Публикувана на: 9 Януари 2024 14:32:25
Свали в pdf