Отчет за 2010 г.

 

ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ - гр. Добрич

гр. Добрич, ул. „Хан Тервел" /промишлена зона „Запад"/, тел. 0886 21 21 14

До Вилияна Иванова - Директор

На ОБП „Устойчиви дейности и проекти"

 

О Т Ч Е Т

За работата на ОПБЖ гр. Добрич за 2010 год.

 

В изпълнение на програмата за намаляване и контрол популацията на безстопанствените кучета и провеждане на профилактични мероприятия обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на територията на Община Добрич, през второто полугодие на 2010 година в общинския приют за безстопанствени животни са:

 

1. Настанени 356 броя кучета, като 66 от тях са малки кученца /под 6 месечна възраст /

2. Обезпаразитени за ектопаразити и ендопаразити - 341 броя

3. Ваксинирани за бяс - 272 броя.

4. Кастрирани - 227 броя от тях 116 мъжки и 111 женски кучета

5. Осиновени животни от граждани - 14 броя

6. Бездомни животни под надзор на граждани- 30 броя

7. Върнати по местообитаване - 216 броя

8. Умрели животни -48 броя, като 38 от тях са кученца под 6 месечна възраст

За отчетният период няма евтаназирани животни.

Приети и обработени са 42 сигнала и жалби на граждани, като са предприети необходимите мерки за залавяне на животните.

Основната дейността на приюта е работа като кастрационен център, като най-ефективна мярка за ограничаване на популацията на бездомните животни. Трайното настаняване на животни за отглеждане става при сигнали за злонрави животни и изоставени домашни любимци.

Посетени райони от екипа за залавяне са: ЦГЧ, ж.к „Балик", кв.Рилци, кв. Иглика, сметище гр.Добрич, местност „Гаази Баба" и т.н.

Акцентира се върху залавянето на немаркирани и некастрирани животни с цел ограничаване на популацията.

 

04.01.2011г.

Гр. Добрич

Изготвил:.........................

Управител/вет. лекар (д-р М. Тосева)