Осигурен достъп чрез видео-жестов превод за глухи и сляпо-глухи лица

Осигурен достъп чрез видео-жестов превод…

 

Във връзка с изискването на Закона за българския жестов език /ЗБЖЕ/и на основание Решение № 47-20/25.04.2023 г. на Общински съвет град Добрич, бе  сключено Споразумение за общинско сътрудничество със Столична община за споделяне на услугата  "Превод на български жестов език при адмнистративно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация". 

Столична община - оператор, ще предоставя услугата на потребителите в Община град Добрич в часови диапазон, съобразен с работното време на звената за Административно обслужване (ЗАО) в Община град Добрич:

  • Център за услуги и информация, ул. България №12, с работно време всеки делничен ден от 8.00 часа до 17.00 часа;
  • Местни данъци и такси,  ул. Независимост №7, с работно време всеки делничен ден от 8.00 часа до 17.00 часа;
  • Гражданска регистрация и обслужване на населението, ул. Любен Каравелов №6, с работно време всеки делничен ден от 8.00 часа до 17.00 часа;

Услугата ще се осъществява от видеоконферентна връзка между служителя от звеното на Общинска администрация Добрич, глухото или сляпо-глухото лице – заявител на административното обслужване и преводача на български жестов език-служител на оператора. При заетост на преводача в момента на стартиране на обслужване, лицето следва да изчака реда си.

 

В звената са поставени указателни стикери с QR код, който при сканиране с устройство, отвежда в специализираната рубрика на интернет страницата ни. Услугата се извършва с помощта на таблет, който се използва за връзка със съответния Център за административно обслужване /ЦАО/ чрез осигуряване на тристранна онлайн видео връзка между лицето, което иска да подаде заявление за съответната административна услуга, служител на гише в съответния ЦАО и преводач на български жестов език. 

   

 Видеоклип на БЖЕ с разяснения и указания за глухи и сляпо-глухи лица във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кмет на 29 октомври 2023г.

Полезни връзки:

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ (НАСГБ) И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАСГБ

Списък на преводачите на български жестов език