Обяви и съобщения


Съобщение на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК

Вторник, 28 Ноември 2023

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община град Добрич разгласява молба за обявяване на смърт на лицето Симеон Атанасов Атанасов. С Определение № 2816/23.11. 2023 г., постановено по…

Съобщение на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК

Сряда, 22 Ноември 2023

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община град Добрич разгласява молба за обявяване на смърт на лицето Кольо Събев Събев. С Определение № 2736/13.11 г., постановено по ГД…

Съобщение на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК

Сряда, 4 Октомври 2023

На основание чл. 550, ал. 2 от ГПК, Община град Добрич разгласява молба за обявяване на смърт на лицето Данко Друмев Ангелов, роден през 1952 г. в гр. Балчик, община…