Общински спортни обекти предоставени на концесия

A A A

Наименование на обекта

Вид на имота

Функционално предназначение с кратко писание на обекта- прилежащите помещения и съоръжения

1

Спортен комплекс „Младост”, градски парк,  град Добрич

- Спортен комплекс

- Имот общинска публична собственост, спортен комплекс "Младост", представляващ част от парцел II, кв. 1 съгласно плана на градски парк "Свети Георги",
находящ се  във втора зона на гр. Добрич по ул. Г. Колев с обща площ 15 167 кв. м. Обектът се състои от: част от масивна едноетажна сграда "Съблекални", състояща се от 4 съблекални помещения, всяко с баня и тоалетна  и две стаи; игрища – 7 броя и зелени площи около игрищата. Извън обекта остават сградите на УСШ, колоездене и вдигане на тежести.

 

2

Търговски обект и спортно футболно игрище на малки врати,  ЖК”Балик”, гр. Добрич

За културна и спортна дейност

- търговски обект със застроена площ до 200 кв. м. и спортно игрище, върху УПИ X­I, кв. 43 по ПРЗ “Балик-Йовково-юг” находящ се в гр. Добрич

За културна и спортна дейност

 

 

 

 

3

 

Младежка танцова площадка,  градски парк, гр. Добрич.

За културна и спортна дейност

- Младежка танцова площадка в градски парк “Св. Георги” и прилежаща площ, целия с площ от 3 000 кв. м.

 

За културна и спортна дейност – предоставен за услуги в областта на културата, спорта и развлеченията.

4

Спортен комплекс „Русалка”, градски парк, гр. Добрич.

 

 

- Спортен комплекс

- Спортен комплекс “Русалка” :

- БЛОК А – Масивна четириетажна сграда, състояща се от плувен басейн с трибуна; помещения за филтърно, котелно, съблекални, мед.кабинети; тренировъчни стаи; сауна; лаборатории и кафе със ЗП 1370.00 кв.м;

- БЛОК Б – Масивна двуетажна сграда, състояща се от боксова зала; медицински кабинети и съблекални със ЗП 413.00 кв.м.;

- БЛОК В – Масивна четириетажна сграда, състояща се от зали за художествена гимнастика и борба; съблекални; треньорски стаи; кино зала; гимн.стаи; музей; лекарски кабинети; кафе; зала за гости; фоайета и машинно отделение със ЗП 2141.00 кв.м.

Застроено и незастроено дворно място, парцел ІІІ в кв.1 по плана на Градски парк  с площ 15 610.00 кв.м.

- За спортна дейност - предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.

 

5

Детска площадка и футболно игрище с изкуствена настилка върху площ от 2 000 кв. м., ул. „Суха река”, град Добрич.

- За спортна дейност

- част от имот публична общинска собственост, част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на гр. Добрич.

- За спортна дейност -

предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.

 

6

 

Масивна сграда – ученическа спортна школа, Градски парк, град Добрич

- За спортна дейност

- имот публична общинска собственост, масивна сграда,  ученическа спортна школа с площ 1 082 кв. м., град Добрич,  идентификатор: сграда с идентификатор 72624.626.4602.1 по КК и КР на гр. Добрич.

- За спортна дейност -

предоставен за услуги в областта на физическата култура и спорта.