Общински спортни обекти

A A A

Наименование на обекта

Вид на имота

Функционално предназначение с кратко писание на обекта- прилежащите помещения и съоръжения

1

стадион „Дружба” в градски парк ”Свети Георги” с АОС № 1055/1999г.

Част от  СК „Простор” в градски парк ”Свети Георги”

За спортни дейности

2

СК „Простор”  в градски парк „Свети Георги”  с АОС № 1055/1999г.

Спортен комплекс включващ спортна зала „Добротица” и допълнителни сгради

За спортни дейности

3

Стадион – футболно игрище с АОС № 4149/2008 г.

Местност Гази баба с идентификатор 72624.621.205

За спортни дейности

4

Стадион - спортно тренировъчно игрище с АОС № 4859/2012 г.

Бул. „25 септември” № 1, поземлен имот с идентификатор 72624.621.207 по КК част от УПИ XIV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, гр. Парк „Свети Георги”

За спортни дейности

5

Спортна зала по ул. „Иван Хаджи Вълков” № 14  с АОС № 1105/1999г.

Двуетажна сграда

Спортни цели – фитнес зала

6

Зала – шах клуб, находящ се на партера  на четириетажна жилищна сграда с АОС № 1443/2001 г.

Зала  находяща се на партера  на четириетажна жилищна сграда  по бул. „25-ти септември” № 13

Шах клуб

7

Градски парк „Свети Георги” в гр. Добрич с АОС № 1025/1999 г.

Находящ се  на бул. „25-ти септември” № 1, кв. 1, парцел I

За културен отдих и туризъм

8

Зала за обща физическа подготовка към :

 

 

8.1

ОУ „Хан Аспарух”, с АОС № 1835/2002 г.

- физкултурен салон - част от сграда в ж.к. „Добротица”

за спортна дейност

8.2

ПМГ „ Иван Вазов” – 2 броя, с АОС 4901/2013 г.

- физкултурни салони - части от сграда на бул. „Трети март” № 1

за спортна дейност

8.3

СОУ „Петко Рачов Славейков”, с АОС № 4960/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Ангел Кънчев” № 2

за спортна дейност

8.4

ЕГ „Гео Милев”, с АОС № 4900/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Независимост” № 21

за спортна дейност

8.5

 

ОУ „Панайот Волов” , с АОС № 4929/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Христо Ботев” № 48

за спортна дейност

8.6

ОУ „Йордан Йовков, с АОС № 4928/2013 г.

- физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Ген. Георги Попов” № 66

за спортна дейност

8.7

СОУ „Димитър Талев”, с АОС № 4229/2009 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Ген. Георги Попов” № 16

за спортна дейност

8.8

СОУ „Любен Каравелов”, с АОС № 4953/2013 г.

-физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Теменуга” в ж.к. „Балик”

за спортна дейност

8.9

 

ОУ „Бачо Киро”, с АОС № 4959/2013 г.

-физкултурен салон - част от сграда на ул. „Липите” № 7 в ж.к. „Русия 3,4”

за спортна дейност

8.10

СОУ „Георги Сава Раковски”, с АОС № 1096/1999 г.

-част от сграда на ул. „ Кокиче” № 23

за спортна дейност

8.11

СОУ „Климент Охридски”, с АОС №1095/1999 г.

- физкултурен салон - част от сграда на бул. „Русия” № 4

за спортна дейност

8.12

ХГ „ Св. Св. Кирил и Методий”, с АОС № 4962/2013 г.

-физкултурен салон -  част от сграда на ул. „Велико Търново” № 2

за спортна дейност

8.13

ОУ „Христо Ботев”, с АОС № 5020/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Цар Самуил” № 14

за спортна дейност

8.14

ОУ„Стефан Караджа”, с АОС № 4898/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Независимост” № 44

за спортна дейност

8.15

ОУ „Отец Паисий”, с АОС № 1006/1999 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Отец Паисий” № 16

за спортна дейност

8.16

ОУ „Никола Й. Вапцаров”, с АОС № 4899/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „Отец Паисий” № 37

за спортна дейност

8.17

ОУ „Христо Смирненски” , с АОС № 4902/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ул. „ Отец Паисий” № 17

за спортна дейност

8.18

СОУ „Дора Габе”, с АОС № 5010/2013 г.

- физкултурен салон - част от сграда на ж.к. „Дружба” № 58

за спортна дейност