Важно! - Община град Добрич с нова обслужваща банка и нови банкови сметки, считано от 01.04.2024 г.

A A A
Важно! - Община град Добрич с нова обслужваща банка и нови банкови сметки, считано от 01.04.2024 г.
Петък, 29 Март 2024

От 01.04.2024г. обслужваща банка на Община град Добрич ще е Интернешънъл Асет
Банк АД.
В случай на превод по закритите банкови сметки на общината, наредените средства ще
бъдат върнати на платеца от неговия доставчик на платежни услуги.
Плащанията към досегашните сметки на общината до 21,00 часа на 29 март 2024г.
могат да се извършват от всеки доставчик на платежни услуги.
Новите банкови сметки към Интернешънъл Асет Банк АД са както следва:

Бюджетна Банкова Сметка:
BIC: IABGBGSF
IBAN: BG19IABG749431027883 01

Приходна Банкова Сметка :
BIC: IABGBGSF
IBAN: BG12IABG74958400875901  
кодовете за вид плащане остават непроменени 

Последна промяна: 09:03:23, 29 Март 2024
Свали в pdf