Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица/семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2024 г.

A A A
Изображение 15098
Вторник, 30 Април 2024

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2024г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град Добрич. Той е обявен на таблото пред стая 113 на Община град Добрич, както и на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич.

С Окончателния списък за 2024г. можете да се запознаете и тук. Съгласно чл. 18 ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2024 г. не се приемат.

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателен списък за 2025г. се приемат в периода: 01.07.2024г. – 30.09.2024г. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, на адрес: ул. „България” 12. Заявление в едно с Декларация по образец може да получите на работно място № 6 в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ или от сайта на  Община град Добрич. При подаване на документи се заплаща такса в размер на 5 лв. на касата в Центъра за услуги и информация.

Допълнителна информация можете да получите на телефон: чрез централа 058/600-001 до 004 – вътр. 224.

Последна промяна: 14:59:17, 30 Април 2024
Свали в pdf