Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Добрич

A A A
Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Добрич
Сряда, 10 Април 2024

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Добрич, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи по чл. 68, ал. 3, т. 9, както следва:

 1. Анелия Петрова Опълченова
 2. Атанаска Георгиева Атанасова
 3. Валентин Тодоров Левов
 4. Валентина Георгиева Малджиева
 5. Виктор Илиев Найденов
 6. Виолета Иванова Петкова
 7. Виолета Пенчева Петрова
 8. Галина Пенчева Василева
 9. Дарина Димова Пенкова
 10. Димитрин Панчев Димитров
 11. Димитринка Костова Донева
 12. Диян Великов Великов
 13. Екатерина Николова Панчева
 14. Елена Николова Ицкова
 15. Живка Илиева Гелеменска
 16. Здравко Димитров Илиев
 17. Иванка Костадинова Пейчева
 18. Йордан Иванов Йорданов
 19. Мария Иванова Костадинова
 20. Павлина Вълчева Георгиева
 21. Пламен Калчев Павлов
 22. Пламен Кирчев Калинков
 23. Радомир Иванов Иванов
 24. Росен Пенков Джендов
 25. Росица Станева Георгиева
 26. Силвия Георгиева Георгиева
 27. Силвия Славова Игнатова
 28. Сима Димитрова Стаматова
 29. Снежа Великова Георгиева
 30. Станка Манева Жекова
 31. Татяна Желязкова Овчарова
 32. Христина Георгиева Георгиева

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 08.05.2024 г., от 10:00 ч. в Малката заседателна зала на Община град Добрич, в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

КРАСИМИР НИКОЛОВ 
Председател на Временната комисия за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - Добрич

Последна промяна: 14:04:05, 12 Април 2024
Свали в pdf