Проучване относно разработването на План за устойчива градска мобилност на Община град Добрич за периода 2024 - 2030 г.

A A A
Изображение 15106
Вторник, 7 Май 2024

Уважаеми съграждани,

Настоящото проучване цели да установи конкретните потребности, мнения и препоръки, във връзка с разработването на План за устойчива градска мобилност за периода 2024-2030 г.

Този план ще включва действия за подобряване на пътната мрежа и инфраструктурата на обществени спирки и велоалеи с подобряване на обществения транспорт и разширяване на интегрираните и интелигентни решения за мобилност, както и мерки за реконструкция и изграждане на комуналната пътна мрежа, включително осигуряване и подобряване на достъпа до местата за предоставяне на публични услуги, културни обекти и събития, места за отдих и туризъм, туристически обекти, както и до производствени и бизнес зони. Предвижда се също подобряване на връзките между различните видове транспорт с цел постигане на балансираност между тях.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5pY0a87ucWz92u_hMQd40ar1MNiZfZxRXVXsepPvRHzW3Dg/viewform

Благодарим ви за отделеното време!

Последна промяна: 15:08:03, 7 Май 2024
Свали в pdf