Приключи проект "Интеркултурна образователна програма "Приказен свят"

A A A
Изображение 15642
Понеделник, 17 Юни 2024

Приключи проект Интеркултурна образователна програма „Приказен свят“ по Конкурсна процедура 33.22 – 2023, Договор № БС33.22-2-015/24.08.2023 г.,  финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на Община град Добрич и партньори Детска градина № 26 „Звънче“ и Детска градина № 32 „Зорница“. Неговата основна цел беше постигането на комплексно въздействие, както върху образователното развитие на децата, така и за изграждане и възпитание на социокултурен модел на поведение, утвърждаване на междукултурните ценности и надграждане компетентностите на педагогическия и непедагогическия персонал за работа в интеркултурна среда.

В проекта участваха 120 деца на възраст от 3 до 6 години, посещаващи ДГ №32 „Зорница" /с две сгради/ и ДГ №26 „Звънче“ гр. Добрич. Бяха сформирани приказни ателиета, в които децата се запознаха с различните етноси – с тяхната история, бит и култура; докоснаха се до общочовешките вечни ценности; научиха се да различават доброто и злото и да бъдат толерантни към другите, развиха  своето въображение и се забавляваха в света на приказките. Едновременно с това децата от другите етноси имаха възможност да общуват по нов начин със своите връстници.

В проекта се  включиха  и 33 педагози и 23 помощник-възпитатели – служители в двете детски градини, които  надградиха своите знания, умения и компетентности за прилагане и насърчаване ценностно ориентираното поведение и създаване в детските градини на атмосфера, благоприятстваща формирането на етнокултурен модел на поведение у децата.

 Проектът завърши с  изложба от  рисунки на децата и драматизации на избраните от различните ателиета приказки, които бяха заснети и могат да се видят на сайта на двете детски градини.

 Проект Интеркултурна образователна програма „Приказен свят“ е едно естествено продължение на политиката на детските градини в Община град Добрич за създаване на иновативна подкрепяща образователна среда, посредством  прилагане на успешен модел на интеграция на децата от ромски произход и на работа в интеркултурна  среда.

 

https://dg26-zvunche.com/index.php/2024/06/10/proekt-interkulturna/

https://dg32zornicadobrich.com/projects.php?id=2221  

Последна промяна: 09:07:14, 17 Юни 2024
Свали в pdf