Приключи общинският етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

A A A
Изображение 14390
Понеделник, 25 Март 2024

69 деца се включиха в общинския етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, заложен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

          В творческата надпревара участваха ученици от ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Стефан Караджа“, ОУ „Христо Ботев“,  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „П.Р.Славейков“, СУ „Любен Каравелов“.

          Основната цел на конкурса е подрастващите да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията  в световен мащаб, начините за поведение при тях и дейностите на Единната спасителна система. С проявата се провокира интерес към професията на пожарникаря и спасителя.

         Комисия с  председател: Милена Алджабари – гл.уредник в Художествена галерия – Добрич, членове: Несрин Йълмаз – гл.експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“, Явор Георгиев – мл. експерт „Информационно и техническо обслужване, отбранително-мобилизационна подготовка, защита при бедствия и аварии“ в Община град Добрич, Венета Иванова – гл. уредник в Художествена галерия – Добрич, Зорица Обретенова – музеен педагог в Художествена галерия – Добрич,   оцени  творбите и взе единодушно решение за класиране на  участниците от първа категория в три възрастови групи, и за присъждане на поощрителни награди, както следва:

 

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование

 

  • Първа група - от 7 до 10 години

I място

ИВАН РАДЕВ – 9 г.

ОУ „Христо Смирненски“

 

II място

БЕЛОСЛАВА ДИМИТРОВА – 9 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

III място

ЙОЗГЮР НЕДЖАТИН –  9 г.

ОУ „Христо Смирненски“

 

Поощрителни награди:

 

МАРИЯ ВЪЛЧАНОВА – 9 г.

ОУ „Христо Ботев“

 

ЙОАНА ВЪЛЧАНОВА – 10 г.

ОУ „Христо Ботев“

 

ЖАКЛИН ДИМИТРОВА– 9 г.

ОУ „Стефан Караджа“

 

СЕЛВИДИН БЕЙТУЛОВ – 9 г.

ОУ „Стефан Караджа“

 

АЛЕКС ИВАНОВ – 9 г.

ОУ „Стефан Караджа“

 

МИА МИНКОВА – 9 г.

ОУ „Стефан Караджа“

 

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ – 9 г.

ОУ „Христо Смирненски“

 

ГАВРАИЛ КАМЕНОВ – 9 г.

ОУ „Христо Смирненски“

 

АЛЯРА МАРТИНОВА – 9 г.

ОУ „Христо Смирненски“ – 9 г.

 

НОРА СТЕФАНОВА – 9 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

ЕЛИС МУСТАФА – 8 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

ЕЛИЦА МАНОЛОВА – 9 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

ДУЙГУ КЕМАЛ – 9 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

БОГОМИЛА ПЕТРОВА – 9 г.

СУ „Любен Каравелов“

 

  ЙОАННА ИЛИЕВА – 9 г.

  СУ „П.Р.Славейков“

 

  ДАРА БАЛЧЕВА – 9 г.

  СУ „П.Р.Славейков“

 

ИВАН ВОДЕНИЧАРОВ – 9 г.

   СУ „П.Р.Славейков“

 

   ЗАРА ЙОСИФОВА – 9 г.

   СУ „П.Р.Славейков“

 

   СОФИЯ АНДРЕЕВА – 9 г.

   СУ „П.Р.Славейков“

 

  • Втора група – от 11 до 13 години

I място

РАДИНА РАДЕВА – 13 г.

СУ „П.Р.Славейков“

 

II място

ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА –            13 г.

СУ „Св.св. Кирил и Методий“

 

III място

ВИКТОР СИМЕОНОВ – 13 г.

СУ „П.Р.Славейков“

 

 

Поощрителни награди:

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ – 12 г.
СУ „П.Р.Славейков“

 

ТЕОДОР ЖЕЛЕВ  – 13 г. 
СУ „П.Р.Славейков“

 

  • Трета група – от 14 до 18 години

I място

МАРТИН ГЕШЕВ – 18 г.

СУ „П.Р.Славейков“

 

II място

Не се присъжда

 

III място

Не се присъжда

 

Награждаването на класираните на призови места и удостоените с поощрителни награди ще се състои на 27.03.2024 г. от 14.00 ч. в Голямата заседателна зала на Община град Добрич. Наградите са осигурени от Община град Добрич.

Класираните придобиват право на участие в областния етап на конкурса.

Община град Добрич благодари на учителите и родителите, провокирали интереса на учениците към конкурса, както и на всички деца за участието в творческата инициатива и изразеното отношение към бедствията, пресъздадено чрез възможностите на изобразителното изкуство.

Последна промяна: 13:41:34, 25 Март 2024
Свали в pdf