Пресконференция за изпълнението на проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич“ се проведе днес

A A A
Пресконференция за изпълнението на проект „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич“ се проведе днес
Четвъртък, 11 Април 2024

На 11.04.2024 г., от 9.30 ч., в Бизнес залата на Общината, се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на Проект: „Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич“, по договор №BGENERGY-2.002-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“.

Изпълненият проект е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г. С. Раковски“ и ЦПЛР - ученическо общежитие гр. Добрич, с цел подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление.

Проектът се изпълнява в партньорство с фирма PIRIN HOLDING AS, със седалище в Осло, Норвегия и технологичен и оперативен център, разположен в София, България.

Стойността на БФП по проекта е 2 229 785,37 лева, а общата стойност на проекта е 3 265 982,38 лева.

По-подробно за проекта и изпълнението му можете да прочетете в прикачения файл.

Файлове:

Последна промяна: 12:14:46, 11 Април 2024
Свали в pdf