ПОКАНА

A A A
Изображение 15890
Вторник, 2 Юли 2024

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

Информационният ден в Добрич ще се състои на 10 юли 2024 г. (сряда), ), в Бизнес зала ет.1, в сградата на Община град Добрич, от 10.00 до 12.00 часа

(регистрация: 09.30 - 10.00 ч.).

 

Линк за регистрация за информационните дни: https://bit.ly/4ceKxVD При възникване на проблем при отварянето, моля копирайте линка и поставете в браузера.

Поканени са да присъстват представители на микро и малки:

  • семейни предприятия;
  • предприятия в областта на творческите индустрии (съгласно КИД-2008);
  • предприятия, осъществяващи дейност, включена в списъка на занаятите.

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Може да се кандидатства за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

За допълнителна информация: тел.: 058 602 758, e-mail: [email protected]

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ

 

Последна промяна: 16:55:35, 2 Юли 2024
Свали в pdf