ОИЦ – Добрич и ЦРЧР - София с информационна среща за образованието

A A A
Изображение 15644
Понеделник, 17 Юни 2024

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) гр. София и Община град Добрич ще проведат съвместна информационна среща на тема „Европейски средства за образованието 2024“.

Срещата ще се проведе на 27 юни (четвъртък) 2024 г. от 17:30 часа, в хибриден формат – присъствено в Голяма заседателна зала, ет. 2 на Община град Добрич, и виртуално във Фейсбук страницата на ОИЦ-Добрич на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch.

Участие в информационната среща е безплатно. Ако желаете да участвате в събитието моля да попълните регистрационната форма: https://www.surveymonkey.com/r/5BJHX23.

Експертите от ЦРЧР - гр. София, в качеството си на Национална агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ ще Ви запознаят с възможностите за кандидатстване, предлагани от Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, съвети при кандидатстване и често срещани грешки. Ще бъде предоставена информация относно предстоящите срокове за кандидатстване, насочена към потенциални кандидати, които нямат опит в работата по програмите и не са кандидатствали до момента или през последните няколко години.

Екипът на Областен информационен център – Добрич ще представи условията за кандидатстване по отворената за кандидатстване процедурата BG05SFPR001-1.004 - Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт, както и други възможности за финансиране с европейски средства.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

Viber канал: https://bit.ly/3VWQbUQ

YouTube канал: ОИЦ Добрич

www.eufunds.bg

 

 

Последна промяна: 09:19:59, 17 Юни 2024
Свали в pdf