Община град Добрич спечели проект по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“

A A A
Понеделник, 28 Август 2023

Проектното предложение „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ на Община град Добрич е класирано на първо място сред одобрените от МОН осем проекта по горепосочената програма.

Проектът ще се реализира в партньорство с ДГ №12 „Щурче“, ДГ №17 „Първи юни“, ОУ „Христо Смирненски“, Спортно училище „Г.Ст. Раковски“.

Предвижда се осигуряване на учебни пособия и материали на 177 деца и ученици. Ще бъдат реализирани дейности за информиране, мотивиране и подготовка на децата и учениците за съвместно образователно развитие. Четирима образователни медиатори, които ще бъдат назначени ще участват в изпълнение на общинската политика за образователна десегрегация и превенция на допускане на вторична сегрегация.

Родители ще се включат в дейности за психолого-педагогическо и социално-комуникативно приобщаване.

Ще бъдат реализирани множество инициативи в индивидуална или групова форма с деца и ученици, включени в реализацията на проекта с цел задържането им в образователната система.

Проектът ще се изпълнява в периода 15.09.2023 г. – 30.06.2024 г. и е на обща стойност 42 242.66 лв.Размерът на безвъзмездното финансиране е 38018,40 лв., а Община град Добрич се осигури изискваното съфинансиране в размер на 4224, 26 лв.

Последна промяна: 17:05:40, 28 Август 2023
Свали в pdf