Община Добрич сключи допълнително споразумение за продължаване на проект „Грижа в дома"

A A A
Община Добрич сключи допълнително споразумение за продължаване на проект „Грижа в дома
Вторник, 5 Декември 2023

На 30.11.2023 г. Община град Добрич и Министерство на труда и социалната политика сключиха Допълнително споразумение за продължение изпълнението на проект BG05SFPR002-2.001-0081 „Грижа в дома в Община град Добрич“, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансиран от Европейски социален фонд плюс

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта се удължава до 05.04.2024 г. Общата стойност на проекта става 2 103 609,30 лева, като същият е с основни дейности за изпълнение:

Предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания, на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда.

Потребителите желаещи да ползват интегрираните здравно-социални услуги по проекта, могат да подават заявления за включване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 702.

Последна промяна: 14:19:16, 5 Декември 2023
Свали в pdf