Община Добрич с пет нови одобрени проекта за възстановяване и устойчивост

A A A
Община Добрич с пет нови одобрени проекта за възстановяване и устойчивост
Сряда, 22 Ноември 2023

Нови 5 проекта на Община Добрич получиха одобрение по Национален план за възстановяване и устойчивост:

1. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 23 "Звездица", гр. Добрич - 1 865 358.57 лв.;

2. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина 32 „Зорница“, град Добрич - 1 996 009.50 лв.;

3. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Любен Каравелов“ град Добрич - 4 487 867.46 лв.;

4. "Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №27 “Славейче”, град Добрич" - 1 717 806.72 лв.;

5. Модернизация на образователна инфраструктура по ПВУ - ОУ "Стефан Караджа“ - 2 442 768.26 лв.

Проектните предложения обхващат основен ремонт на сградите и прилежащите дворни пространства, подобряване достъпа на лица с увреждания до и в сградите. Задължително ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки. Дейностите по обновяване на облика на училищата се предвижда да се осъществяват в комбинация с дейности за надграждане на училищна STEM среда.

Проектните предложения са в съответствие с Приоритет 2 „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване, култура, социални дейности, спорт и младежки дейности“ от Плана за интегрирано развитие на общината в периода 2021 -2027 г. и Стратегически приоритет 2: „Постигане на равен достъп до качествено образование, здравеопазване и социални услуги. Социално включване“. от Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район на Република България.

Последна промяна: 08:19:39, 22 Ноември 2023
Свали в pdf