Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе на 8 октомври 2023 г.

A A A
Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе на 8 октомври 2023 г.
Сряда, 27 Септември 2023

Община град Добрич организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която ще се проведе на 08.10.2023 г. (неделя).

Мобилният събирателен пункт ще бъде разположен на ул. „Независимост“ №7 – пред Концертна зала „Добрич“ с работно време от 10:00 до 16:00 часа.

Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминесцентни тръби и други);
  • Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
  • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  • Моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни за зъбни предавки и други;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Напомняме ви, че изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци, поради което призоваваме гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от наличните си опасни битови отпадъци по време на кампанията.

Кампанията се организира със съдействието на „Екосейф “ ООД

Последна промяна: 10:12:32, 27 Септември 2023
Свали в pdf