График за заседания на Постоянните комисии при Общински съвет гр. Добрич през септември 2023 г.

A A A
Изображение 12325
Вторник, 5 Септември 2023

К о м и с и я

Дата

Час

Място

Водещ протокола

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол”

14.09.2023 г.

(ЧЕТВЪРТЪК)

15.00 ч.

Бизнес зала

І етаж

Гергана Манолова

2.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика, строителство и инфраструктура”

14.09.2023 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

13.09.2023 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет

Росица Йорданова

зам. - кмет

Виолета Йончева

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”

14.09.2023 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

Велка Тонева

5.

ПК „Наука, образование”

 

12.09.2023 г.

(вторник)

16.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Велка Тонева

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”

 

13.09.2023 г.

(сряда)

13.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Велка Тонева

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

12.09.2023 г.

(вторник)

15.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

8.

ПК „Транспорт и екология”

12.09.2023 г.

(вторник)

13.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Виолета Йончева

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

15.09.2023 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам.-кмет

Виолета Йончева

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост”

13.09.2023 г.

(СРЯДА)

14.30 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Гергана Манолова

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

12.09.2023 г.

(вторник)

14.30 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Велка Тонева

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти”

14.09.2023 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

Малка заседателна зала – ІІ етаж

Велка Тонева

 

Последна промяна: 09:10:05, 12 Септември 2023
Свали в pdf