Дневен ред на заседание на Общински съвет гр. Добрич на 28.11.2023 г.

A A A
Дневен ред на заседание на Общински съвет гр. Добрич на 28.11.2023 г.
Петък, 24 Ноември 2023

Заседание №2 на Общински съвет гр. Добрич ще се състои на 28.11.2023 г. от 10.00 часа в Голямата заседателна зала на Общината при следния дневен ред:

  1. Избор на зам.-председатели на Общински съвет град Добрич.
  1. Предложение за промяна в Правилника за организация и дейността на Общински съвет Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, съгласно чл. 21, т. 1 от ЗМСМА и чл. 51 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
  1. Избор на ръководства и членове на Постоянни комисии към Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Красимир Николов

Председател на ОбС град Добрич

  1. ДРУГИ.
  • 4.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).
Последна промяна: 08:34:20, 24 Ноември 2023
Свали в pdf