5 са одобрените проекти по правилата за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община Добрич

A A A
Изображение 12336
Вторник, 5 Септември 2023

На свое заседание, проведено на 01.09.2023 г. Експертната комисия за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич разгледа постъпилите предложения и одобри пет проекта за финансиране.

С общо 10 000 лв. ще бъдат финансирани следните проекти:

  1. Радослав Симеонов Колев – отпечатване на книга ДЕПОРТАЦИЯТА НА ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ (второ допълнено и преработено издание) – 1 500 лева.
  1. Цветолин Иванов Недков и Кремена Иванова Митева – отпечатване на книги: „Искам да живея не за себе си, а за Добруджа“ (Петър Габе и Добруджа – автор Цветолин Недков и „На мен всичко ми даде Добруджа“ (Дора Габе и Добруджа) – автор Кремена Митева – 3 300 лева.
  1. Марина Константинова Георгиева - отпечатване на книга „МЪЛЧАЛИВЕЦЪТ“ – роман за живота на Йордан Йовков – 1 000 лева.
  1. Петя Петрова – издателство „Израстване“ ЕООД - отпечатване на книга „Силата на думите“ –2 200 лева.
     
  2. Драгомил Георгиев, Петранка Божкова, Сашо Серафимов – отпечатване на книга „Небе голямо, колкото земята“ (антология) – 2 000 лева.
Последна промяна: 14:48:57, 5 Септември 2023
Свали в pdf