Съобщение от Електроенергиен системен оператор ЕАД

Съобщение от Електроенергиен системен оператор ЕАД, снимка 1

Електроенергиен системен оператор ЕАД уведомява, че считано от 10.08.2022 г., реконструираната ВЛ 110 кV „Димитър Ганев“ ще бъде поставена под напрежение 110 кV и товар по цялата си дължина от п. ст. „Добруджа“ до п. ст. „Ген. Тошево“ за тестови изпитания.

Нагоре