Обществено обсъждане на Частично изменение на ОУП на Община град Добрич

По молба на възложителя, Община Добрич публикува следното обявление:

На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане на „Частично изменение на ОУП на Община град Добрич за ПИ 72624.386.54 и ПИ 72624.386.56 по КК на град Добрич в зона за „ПСД“. Обсъждането ще се проведе на 23.06.2022 г. от 14.00 часа в Бизнес – залата на Община Добрич ет. 1.

Писмени мнения и становища могат да се подават в отдел „Деловодство“, Център за услуги и информация на Община град Добрич – улица „България“12

За контакти по Общественото обсъждане от страна на възложителите:

Димитър Веселинов Димитров - тел. 0899958342

Златко Атанасов Мирчев – тел. 0899031801

  

  

Нагоре