По молба на възложителя Община град Добрич публикува обявление за обществено обсъждане

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ ще се проведе Обществено обсъждане на "Частично изменение на ОПУ на Община град Добрич за ПИ 72624.906.635 по КК на гр. Добрич в зона за "ПСД". Обсъждането ще се проведе на 19.11.2021 г. от 14:00 часа в малка заседателна зала - ет. 2 на Община град Добрич, ул. "България" 12.
 
За контакти по Общественото обсъждане от страна на възложителя: Димитър Веселинов Димитров - тел: 0899031801
 
С проекта можете да се запознаете тук. 
Нагоре