Протокол от публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г.

Поканата заедно с материалите за публичното обсъждане бе публикувана на интернет страницата на Община град Добрич на 9 септември, както в местните печатни издания и в електронните медии.   

Публичното  обсъждане се проведе на 20.09.2021 г. от 15.00 часа в Голямата заседателна зала прсъствено и неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Зам. – кметът „Финанси и общинска собственост“ представи аргументите на Община град Добрич за актуализацията на бюджета на за тази година. В рамките на обсъждането не се получиха становища и предложения.  

Освен в рамките на самото обсъждане, становища и предложения за актуализацията на бюджета на Община град Добрич за 2021 г. се приемаха в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg, както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 20.09.2021 г.

В посочените срокове на предварително обявените адреси и телефони, също не се получиха предложения или становища.  

20.09.2021 г.

Нагоре