Размерът на данъка върху таксиметров превоз остава непроменен

Община град Добрич уведомява, че годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021г. остава непроменен в размер на 300.00 лв., съгласно чл.59, ал.1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, във връзка с чл.61ф от Закона за местните данъци и такси.

Нагоре